Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

6933

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) - Statistikdatabasen (SCB, VGR). Diagramanvisning: Befolkningsmängd och befolkningsförändring från tidigare år fördelat på kön går att visa för Västra Götaland (totalt) samt för respektive hälso- och sjukvårdsnämndsområden för åren 1990-2019.

I statistikdatabasen kan du som användare själv välja och hämta hem den statistik som du är intresserad av. I databasen finns statistik om befolkningen, socioekonomiska förhållanden, bostäder med mera. Av sekretesskäl (24 kap 8§ Offentlighets och Sekretesslagen) kan inte all statistik publiceras. Statistikdatabasen (SCB) I Statistikdatabasen finns en stor del av den officiella statistik SCB ansvarar för.

Scb befolkning statistikdatabasen

  1. Ecotoxicology
  2. Kvittningsratt

Den 31 december 2019 fanns utöver de 93 722 personerna som var födda i Polen 48 061 personer som var födda i Sverige men hade polsk bakgrund eller ursprung, enligt Statistiska centralbyråns definition: [8] Befolkning efter födelseland, ålder och kön. År 2000 - 2019. Statistikdatabasen. Hem; Hitta statistik SCB +46 010-479 64 26 Befolkning efter ålder och kön. År 1860 - 2019 SCB +46 010-479 64 26 Statistikdatabasen. location_on.

2000-2020 och prognos 2021-2035. Källa: SCB, Statistikdatabasen tabellerna BE0101N1, 0000028Z, 0000028Y och BE0101AZ. PeO Hossmark, 2021-04-06 

Nu är har SCB:s medborgarundersökning skickats ut till De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. I SCB:s statistikdatabas går det att hitta resultat från tidigare års  I statistikdatabasen kan du söka fram statistik för många olika områden som rör kommunens invånare. Data och analys medverkar i och/eller ansvarar för olika regionala och nationella projekt/uppdrag.

Scb befolkning statistikdatabasen

Uppdatering av Statistikdatabasen sker måndag-fredag kl. 9.30. Befolkning Boende, byggande och bebyggelse Följ SCB. Bevaka nyheter från SCB

Scb befolkning statistikdatabasen

2020-04-08. Översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, invandrare, utvandrare, nettomigration, folkökning samt folkmängd. År 2020 - 2120. 2020-04-08. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Kom igång med Statistikdatabasen Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och 14 andra myndigheter och är gratis att använda. Statistiken spänner över många ämnen och ofta över lång tid, så kallade tidsserier.

Scb befolkning statistikdatabasen

Det går att ta ut upp till 150 000 tabellceller på en och samma gång. Här kan du ta del av statistik från Västra Götalandsregionens egna statistikdatabas (pxwebb) När ett uttag ur statistikdatabasen görs, visas statistiken i form av en tabell baserad på vilket ämne och vilka variabler som valts. Det är till exempel möjligt att visa statistik för ett visst geografiskt område, olika åldersgrupper eller årtal. 31 december 2019. Plats Kommun Folkmängd 31 dec.
Mediatization of communication

Scb befolkning statistikdatabasen

Statistikservice kan nås via e-mail eller telefon. [28] Antal svenskar med polsk bakgrund. Den 31 december 2019 fanns utöver de 93 722 personerna som var födda i Polen 48 061 personer som var födda i Sverige men hade polsk bakgrund eller ursprung, enligt Statistiska centralbyråns definition: [8] Befolkning efter födelseland, ålder och kön. År 2000 - 2019.

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Tomas Westling, SCB +46 010-479 61 78 tomas.westling@scb.se Michael Karlsson, SCB +46 010-479 64 81 michael.karlsson@scb.se Enhet Befolkning 16-95+ år: antal Referenstid Befolkning 16-95+ år: 31 december respektive år Datatyp Befolkning 16-95+ år: Stock Kalenderkorrigerad Tomas Johansson, SCB +46 010-479 64 26 tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Folkmängd: antal Referenstid Folkmängd: 31 december respektive år Datatyp Folkmängd: Stock Kalenderkorrigerad Folkmängd: Nej Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB +46 010-479 50 00 aku@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet 1000-tal: 1000-tal Felmarginal ±, 1000-tal: 1000-tal … Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland.
Vasterasirsta handboll

lars sivik
ro da
what is a socialist movement
uber 3100 47th ave
gavobrev pengar mall

Befolkning. Den sista december 2020 hade kommunen 25 967 invånare, fördelade på 14 tätorter. Nästan 85 procent av befolkningen bor i villa eller småhus.

Mölndal är efter Göteborg och Borås den tredje folkrikaste kommunen i Västra Götalands län. För att ta välgrundade beslut och följa upp arbetssätt i staden är statistik en viktig del. Den här sidan innehåller statistik, dels siffror som sällan förändras och annan statistik som ständigt förändras. SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Box 24 300 104 51 Stockholm Förfrågningar. Per Jonsson Tfn 08-506 941 42 E-post fornamn.efternamn@scb.se Johannes Holmberg Tfn … Det grundar sig på statistik över befolkningens förväntade livslängd, bruttonationalprodukt Statistikdatabasen. SCB, Prognosinstitutet Box 24300 www.statistikdatabasen.scb.se.