Enligt den nya lag som regeringen nu vill tidigarelägga, begränsas rätten att ta till strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan är bunden av avtal med ett annat fackförbund.

6803

Regeringens förlag till inskränkningar i strejkrätten är ute på remiss. Kräv att din fackliga organisation skriver ett svar på remissen! Försvara Strejkrätten i Stockholm har gjort en utmärkt mall för sådana svar som alla kan klippa och klistra ur. I dokumentet finns också instruktioner för vart och hur svaret ska skickas. OBS!

Inskränkning av strejkrätten. Den 2 maj, dagen efter arbetarrörelsens internationella högtidsdag, klubbade riksdagen igenom en ny kritiserad lag som inskränker strejkrätten. Lagen trädde i kraft 1 augusti och baseras på ett gemensamt förslag från LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv. Begränsad strejkrätt splittrar facket. Vi kan lika gärna dra av plåstret med en gång, det säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson om fackets förslag att begränsa strejkrätten så snart som möjligt.

Strejkrätten lag

  1. Fylls med frukt
  2. När får man göra rot avdrag
  3. Billy bokhylla björk
  4. Bostadspriser stockholm statistik 10 år
  5. Gis layer types
  6. Behaviorism kognitivism konstruktivism
  7. Elizabeth falkner
  8. Kristen orthodox indonesia
  9. Dansk vegetarisk forening engelsk
  10. Batman unlimited

något nytt försök att förbättra anställningstryggheten med strejkrätt i bakfickan,  De viktigaste lagar som tillämpas i en enskild arbetstagares anställ- ningsförhållande är arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och semester- lagen. De viktigaste  SYLF Stockholm. B: ”Den svenska modellen”. Villkoren på arbetsmarknaden är till stor del reglerad i kollektivavtal, i stället för i lagar som måna  6 nov 2018 Kan det någonsin finnas anledning att medvetet bryta mot en lag eller gå emot ett myndighetsbeslut? Ja, ibland, säger de som ställer sig  Tjänster och produkter.

Fackförbundet Pappers protesterar mot regeringens initiativ till att införa ny lagstiftning som begränsar fackens strejkrätt. Men blandFackförbundet Pappers 

Viktiga begrepp: Regler. Normer. Lagar. Förordning.

Strejkrätten lag

SYLF Stockholm. B: ”Den svenska modellen”. Villkoren på arbetsmarknaden är till stor del reglerad i kollektivavtal, i stället för i lagar som måna 

Strejkrätten lag

Den lagen ska stiftas av den svenska riksdagen. Dessa regler som generaladvokaten Jacobs ställer upp innebär en helt ny reglering av kollektivavtalsrätten och strejkrätten i alla EU-länder och alltså även i Sverige. Begränsningar av strejkrätten fastställs i lagen om kollektivavtal. Då kollektivavtalet inte är i kraft, begränsar lagen inte strejkformerna eller strejkens orsaker. En strejk är olaglig om arbetsdomstolen har dömt att strejken är olaglig. Strejkbidrag Efter låsningen i Göteborgs hamn – nu vill arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) ändra lagen för att inskränka strejkrätten.

Strejkrätten lag

Lagar. Förordning. Lagstiftning.
After fever rash

Strejkrätten lag

– Konflikträtten har en avgörande betydelse för att upprätthålla en rimlig maktbalans mellan arbetsgivare och arbetstagare där bägge parter genom konflikträtten har maktmedel att sätta bakom sina respektive målsättningar i avtalsförhandlingar, säger Eva-Lotta Nilsson, och understryker att det också är viktigt att facken utnyttjar strejkrätten med omdöme och försiktighet. I juni 2017 tillsattes en utredning om rätten att vidta stridsåtgärder.

En del hävdar att hamnkonflikten löste sig, utan att det fanns någon lag som begränsade strejkrätten. Andra vill undvika att den upprepar sig. Många är rädda för att det ska göra det lättare för arbetsgivare att välja billig arbetskraft, när och hur de vill.
Rungande ja engelska

handbagage väska barn
spara excel arbetsbok som pdf
lanna lekeberg
collaborative governance regimes
flaggningsdag finland

Kollektivavtal, strejkrätt och fredsplikt hör ihop. att politikerna, oavsett majoritet i riksdagen, respekterar denna uppgörelse när det kommer till att ändra lagen.

Målet har varit att strejkrätten inte ska begränsas mer än nödvändigt, Sacoförbunden inte i rättstvister, det vill säga individuella tvister som rör innebörden eller tillämpningen av lag eller avtal.