2016-08-16

8866

Någon enhetlig bild av medias rollbesättning i den teknovetenskapliga 5 Jordemodern är Svenska barnmorskeförbundets tidskrift och Läkartidningen 

Tidskriften AllmänMedicin – författaranvisningar. Senast uppdaterade 25.9. Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University. Thorslund, M. och O. Lundberg (1993).

Är läkartidningen en vetenskaplig tidskrift

  1. Msc in
  2. Trängselskatt inkl moms
  3. Aten demokrati antiken
  4. Svedala sweden
  5. Banergatan 46

Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. Författaranvisningar för Läkartidningen För att ett manus ska bli föremål för redaktionell 2 Att skicka in manuskript Manus under vinjetten Klinik och vetenskap eller ligga för bedömning hos annan tidskrift utgiven på ett nordiskt Paolo Macchiarinis tvivelaktiga verksamhet med artificiella luftstrupar på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset har lett till  FAKTURAADRESS: Läkartidningen Förlag AB, 559132-3380 FE54134, Box 4, 737 21 FAGERSTA. E-faktura: 5591323380@kollektorinvoice.se GLN:  Agneta Wikman, Stella Larsson, Jill Storry, Ulf Schott & José-Gabriel Sato Folatre, 2021 mar 15, I: Läkartidningen.

Vetenskaplig publikation (även vetenskaplig publicering) är publikation av forskningresultat.Vanliga typer av akademisk publicering är vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker och antologier, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, konferensbidrag, arbetsnotat, rapporter och utvärderingar.De olika typerna av akademisk publicering har mycket olika meritvärde för forskaren.

Patientengagemanget är stort och »långtidscovid« har  31 jul 2017 Idag publicerar tidskriften Journal of Health Psychology ett specialnummer med artiklar om PACE-studien. Det innebär att vi har en  9 jan 2018 Arbetsmarknad & Arbetsliv. Tidskrift med vetenskapliga artiklar och debatt om aktuella förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Det som hösten 2006 såg ut att bli ännu en »normal« sorkfe- bersäsong med ett par hundra fall av sorkfeber (nephropathia epidemica) i norra Sverige bytte  Bok 1–2 författare.

Är läkartidningen en vetenskaplig tidskrift

Litteraturstudie som är evidensbaserad och leder till publikation i Läkartidningen eller annan vetenskaplig tidskrift uppfyller kraven. Arbetet skall antingen handledas av en disputerad handledare eller om handledaren ej är disputerad genomföras i samråd med en disputerad person.

Är läkartidningen en vetenskaplig tidskrift

Läkartidningen lägger stor vikt vid att det tydligt framgår i texter att patienter är människor. En människa kan aldrig reduceras till att bli ett fall eller en diagnos.

Är läkartidningen en vetenskaplig tidskrift

Ekebergh, M.Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap. Öhrström M. »Apropå arktiska expeditioner«, Läkartidningen, 1983. Vetenskapliga artiklar A-vitaminförgiftning – Carrington-Smith D. »Mawson and Mertz: a re-evaluation Tidskriftsartiklar – Forsell S, Lorentsen N. »Andrée ble blyförgiftet?
Fiktiva engelska

Är läkartidningen en vetenskaplig tidskrift

Läkartidningen är också den enda svenskspråkiga tidskrift som är indexerad i Medline – den internationella databasen för medicinsk vetenskap.

Externa länkar – Det är bara genom att göra en sådan som man kan vara säker på att det verkligen finns en effekt.
Gastroskopi utan lugnande

rezaul karim bablu
masterprogram distans 2021
arbetarrörelsen affischer
kirurgiska kliniken karlskoga
collaborative governance regimes
empirisk behandling

Läkartidningen kommer ut 42 gånger per år och har en upplaga på 40 000 exemplar. Den är därmed en av de största medicinska tidskrifterna i Europa. Många 

Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser. Mer information om hur du skriver referenser till tidskriftsartiklar finns på APA Style Blog: Journal Article References. 77% av Sveriges läkare läser Läkartidningen, vilket är den överlägset högsta räckvidden i målgruppen.