1 Uppsatsens utseende och struktur Texten skrivs i Times New Roman, 12 pt. Rubriker skrivs i Arial, 16 pt, fet stil. Underrubriker skrivs i Arial, 14 pt, fet och kursiv stil samt Arial 13 pt fet stil.

4799

Radera all röd instruktionstext m m. i mallen då du använder den i examensarbete eller uppsats.) Inledning. xxxxx. Bakgrund (Rubriknivå 1) xxx. Rubriknivå 2. xxx. Rubriknivå 3. xxx. Rubriknivå 4. xxx.

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd för högskolan ställs t.ex. högre krav på vetenskaplighet och att du hela tiden redovisar var du har hittat ditt material, alltså dina källor.

Uppsats inledning mall

  1. Dog grooming school
  2. Kanda kvinnor i historien
  3. Varför ger staten ut obligationer
  4. Blountville tn
  5. Upptäck historia medeltiden
  6. Ivö fossiler
  7. Hkk larare
  8. A kassa efter deltidsarbete

Du kan använda detta blad som mall för dina sidor. Spara det till din dator. Detta är brödtexten som skall vara i Times/Times New Roman 12 punkter, normal stil. Använd rak högermarginal och enkelt radavstånd.

Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete. Mallarna definierar bland annat format för rubriker och 

Nedan ska du fylla i minst tre nyckelord och det antal ord som uppsatsens brödtext består utav. bilagans baksida finns en mall för hur du kan skriva om du vill ge andra tillstånd att citera ur din uppsats. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ska ha rubriken ”Innehåll” och ska vara snyggt och korrekt uppställd.

Uppsats inledning mall

Fördjupnings- eller specialarbete? Disposition. Inledning; Avhandling; Avslutning. Mall; Mycket enkel checklista; Mer avancerad checklista; Checklista för de riktigt 

Uppsats inledning mall

BAKGRUND.

Uppsats inledning mall

Min erfarenhet är att denna del, konstigt nog, kan vara den  Uppsatsen skrivs på samma sätt där den först börjar brett och beskriver området i början av inledningskapitlet för att sedan alltmer smalna av i fokus i syfte och  Inledningen bör däremot inte vara för lång. Teori (bakgrund). Teorier är tankekonstruktioner och modeller som föreslår förklaringar till olika fenomen till exempel i  Uppsats Inledning.
Euro kruna

Uppsats inledning mall

Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. rapport eller uppsats.

Fas 1: Inledning Presentera dig själv och den som skrivit uppsatsen kort. Fas 2: Presentation av uppsatsen Beskriv med ett par meningar vad uppsatsen handlar om och dess resultat. Fas 3: Huvuddel Läs även Studentportalens generella information om utformningen av examensarbete.
Sparktraders.in login

begrebet angest pdf
systemvetenskap a uppsala
petra malm
general ledger accounting
sachsska handen
overvikt test

Uppsatsmall. Uppsatsmallen finns både i en svensk och en engelsk version. Mallarna är designade utifrån Lnu:s grafiska profil och bör inte ändras. Detta för att formateringar och funktioner i mallen inte ska gå förlorade. Instruktioner för uppsatsmallens olika delar finns i dokumentet. Uppsatsmall Svensk.

INLEDNING.