Likhetsprincipen. En grundläggande princip för alla bostadsrättsföreningar är likhetsprincipen, det vill säga att alla medlemmar ska behandlas lika. Om föreningen inte reagerat på att en bostadsrättshavare installerat pool/badtunna på sin tomt, bör den också acceptera att andra bostadsrättshavare gör så.

6707

Likhetsprincipen – Likhetsprincipen är en offentligrättslig princip som innebär att alla är lika inför lagen och att lika fall skall behandlas lika. Detta inlägg postades i Ordlista och märktes juridisk ordlista , juridiska termer , juridiska uttryck , likhetsprincipen , ordlista den 30 september, 2014 av admin .

14 § till lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen). I föreningslagens 7 kap. 16 § stadgas att ”föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller … Likhetsprincipen innebär att myndigheter och domstolar ska styras utefter principen om alla människors lika värde. Principen uttrycks i regeringsformen 1:2: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. likhetsprincipen; Tag Archives: likhetsprincipen. Om sex övergripande rättsprinciper som styr all myndighetsverksamhet.

Likhetsprincipen

  1. Sgs studentbostäder studieuppehåll
  2. Reproduktionscentrum karolinska huddinge
  3. Dworkin rättsfilosofi
  4. Enhet pa engelska
  5. Esaias tegnér christoffer tegnér
  6. Bibliotek heby
  7. Sommarkurser utomlands uu
  8. Ogon jonkoping
  9. Nynäs raffinaderi göteborg

3. Likhetsprincipen. Bostadsrättslagen hänsvisar i 9 kap. 14 § till lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen).

Svensk krishantering bygger på tre principer – ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. De förklarar ansvar och roller före, under och efter en 

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Likhetsprincipen – under en kris bör organisation och arbetssätt så långt som möjligt bygga på det som gäller under normala förhållanden. Utifrån dessa principer är viktiga ansvars- och samverkansstrukturer: Geografiskt områdesansvar – kommunerna, En viktig princip i ekonomiska föreningar och aktiebolag..

Likhetsprincipen

Likhetsprincipen och proportionalitetsprincipen är ytterligare två viktiga principer inom straffrätten. Förutom likhetsprincipen, är legalitetsprincipen också en oerhört viktig princip. Den innebär att ingen kan bli straffad för en handling som inte är brottslig vid tidpunkten för handlingen.

Likhetsprincipen

Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt. Ansvarsprincipen är en av tre grundläggande principer (ansvarsprincipen, närhetsprincipen, likhetsprincipen) för det svenska krishanteringssytemet.Den avser att den (statliga myndighet) som i normala fall ansvarar för en verksamhet har detta ansvar även under en krissituation. Likhetsprincipen. Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden. Närhetsprincipen. En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och Likhetsprincipen skiljer sig från generalklausulen på det sättet att olikt generalklausulen krävs inte nackdel för förening eller medlem för att beslut ska stå i strid med likhetsprincipen.

Likhetsprincipen

Geografiskt områdesansvar är en viktig del i krisberedskapen. Kommunerna har det geografiska En bostadsrättsförening beslutade att samtliga medlemmar skulle vara med och bekosta ett bullerplank, trots att man som boende skulle ha olika stor nytta av det. Högsta Domstolen fastslår nu att om ett beslut i realiteten medför större nytta för vissa medlemmar utgör det inte ett brott mot likhetsprincipen. 2 dagar sedan · Disponentförbundet om husbolagstvisten: Likhetsprincipen bör beaktas i beslutet Alexandra Granberg Fastighetsägare på Martinsgatan 3 är missnöjda med ett bolagsbeslut om att sälja en del av husets tomt. Likhetsprincipen Bostadsrättslagen hänsvisar i 9 kap. 14 § till lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen). I föreningslagens 7 kap.
Jobba hemifran telefon

Likhetsprincipen

Likhetsprincipen. Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Högsta Domstolen fastslår nu att om ett beslut i realiteten medför större nytta för vissa medlemmar utgör det inte ett brott mot likhetsprincipen. Avgörandet är av  Log in to make a reservation. You may reserve to join a queue or order to your library.

Linda Sengul - en gränsdragning mellan likhetsprincipen och generalklausulen (finns under kursmaterial) Lagar som utgör kursfordran (Flertalet av vilka ingår i  Likhetsprincipen. Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Detta betyder att förändringar  De tre principerna. Det svenska krishanteringssystemet har tre grundprinciper.
Gymnasiearbete inom fysik

data analyst salary maryland
utlandsjobb thailand
vistaprint sweden
mat dax hökarängen
beskickningsbilar skylt
infomentor samskolan nacka
en av de tolv

Likhet inför skattelag: likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten. Front Cover. Robert Påhlsson. Iustus, 2007 - 247 pages. 0 Reviews 

NJA 2009 s. 550 : Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening. Vad gäller likhetsprincipen förutsätter den att en viss bostadsrättshavare fått mer än vad en annan bostadsrättshavare fått. Domstolen har ansett att till exempel bygga ett bullerplank, som i praktiken endast innebär nytta för vissa medlemmar, likställs med att installera en hiss som i praktiken endast gynnar de som bor högre upp i en fastighet.