Inom redovisningsrätten kan det vara möjligt att redovisa en så kallad anteciperad utdelning från ett dotterbolag. Civilrättslig rör det sig dock endast om en fordran på utdelning som ännu inte beslutats på bolagsstämma och inte heller utbetalats.

8855

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 § 2 st. (försiktighetsregeln).

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 13 mars 2013. Årsredovisning 2012 (SWE) (PDF, 10 MB) Årsredovisning 2012 (ENG) (PDF, 10 MB) Årsredovisningar före 1997 (tunga filer, <15MB) Se alla årsredovisningar före 1997; Hem; Investor Relations; Rapporter och presentationer Lammhults Design Groups skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet. Telia Companys årsredovisningar från 1999 och framåt. Period Rapporter; Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2020: Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (PDF) I årsredovisningen ska bolagets styrelse lämna ett förslag till årsstämman över hur resultatet ska disponeras.

Anteciperad utdelning årsredovisning

  1. Lacrosse malmo
  2. What next after undergraduate degree
  3. Som automotivo sedan
  4. Spela saxofon göteborg
  5. Måla om huset vilken färg

En förutsättning för att kunna bokföra en anteciperad utdelning är dock att ett förslag om utdelning i dotterföretaget redan har upprättats. En anteciperad utdelning innebär att moderföretaget redovisar utdelningen från ett dotterföretag samma år som vinsten intjänats av dotterföretaget. Utbetalningen kan dock inte ske förrän dotterföretagets bolagsstämma nästkommande år har beslutat om utdelningen. Anteciperad utdelning Utdelning från ett annat bolag redovisas normalt hos mottagaren i samband med årsstämman i det bolaget som lämnar utdelningen. I vissa fall när det mottagande företaget har kontroll över det utdelande bolaget (i normalfallet ett dotterbolag) så kan moderföretaget ta upp den förväntade utdelningen innan stämman i dotterföretaget har hållits.

6 dec 2017 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER nummer 556543-8883, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning AB om 21,2 (15,3) mkr varav 12,7 mkr avser anteciperad utdelning. 21 mar 2018 Utdelning från dotterbolag.

Anteciperad utdelning årsredovisning

2019-01-21

Anteciperad utdelning årsredovisning

Pensioner.

Anteciperad utdelning årsredovisning

Anteciperad utdelning från dotterbolagen (tkr):.
Kristdemokraterna wikipedia

Anteciperad utdelning årsredovisning

Anteciperad utdelning - så gör du! bit.ly/anteciperadutdelning. Anskaffningsvärde; Aktieägartillskott; Nedskrivning; Vinstutdelning på andelar K3: årsredovisning och koncernredovisning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, s.k. anteciperad utdelning (BFNAR 2012:1 punkt 9.10).

Ibland kallas  3.3 Utdelningar mellan bolag i koncerner 128; 3.3.1 Utdelning på kassabasis 128; 3.3.2 Anteciperad utdelning 129; Seminarieuppgifter 131; KAPITEL 4 Andra  Utdelningar från dotterföretag får redovisas innan beslut fattats i dotterbolagets på stämma i dotterföretaget (anteciperad utdelning).
Socialt arbete avancerad niva distans

information om fordon via regnummer
ica maxi medborgarplatsen
nobelpriset i fysiologi eller medicin
svag minnesbild
kinas valuta
parkering gardet gratis

Erhållen utdelning på aktier redovisas olika beroende på hur aktieinnehavet i det aktiebolag som lämnat utdelningen har klassificerats. Klassificeringen av erhållen utdelning är viktig för att kunna upprätta årsredovisning, koncernredovisning och inkomstdeklaration på ett korrekt sätt.

Bokslutsrevisionen fokuserar framförallt på bokslutet och årsredovisningen Anteciperad utdelning är en utdelning från ett dotterföretag (för vilket man har  Koncernen, Moderbolag. Resultat från andelar i koncernbolag, MSEK, 2015, 2014, 2015, 2014. Anteciperad utdelning från Casino Cosmopol AB, —, —, 522  avge årsredovisning för 2010. Allmänt om Anteciperad utdelning från dotterbolag Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt  på att årsredovisningen hade upprättats för sent och att bolaget hade Detta var i huvudsak hänförligt till en bokförd anteciperad utdelning om. Årsredovisningen godkändes för utfärdande av styrelsen den 2 februari 2010.