Ja, aktieägaravtalet heter med annat namn kompanjonsavtal. Ett liknande avtal finns i handelsbolag som skriver ned liknande punkter och regler. Om man lyssnar till namnet kompanjonsavtal, kan man också höra att det låter betydligt mer privat och sekretessbelagt, samt innehållandes mer överenskommelser än till exempel bolagsordningen.

6038

Kompanjonsavtal och aktieägaravtal; Koncernstrukturer, fusioner etc; Samarbetsavtal; Registreringsärenden; Konsultavtal, intentionsavtal, sekretessavtal, 

Ett aktieägaravtal är ett avtal som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som råder för aktieägarna i ett bolag.Aktieägaravtal kan även, om avtalet avser att reglera ägandet av ett handels- eller ett kommanditbolag, kallas kompanjonsavtal. Kompanjonsavtal. För det fall man bedriver ett bolag tillsammans med annan, eller har för avsikt att bedriva sådan verksamhet, bör det upprättas ett kompanjonavtal som sinsemellan reglerar samarbetet. Detta oaktat vilken typ av bolag det är och vilken verksamhet som bedrivs/avses att bedrivas. Kompanjonsavtalet har till syfte att reglera delägarnas Ett aktieägaravtal, kompanjonsavtal, är ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag. 2015-09-22 Aktieägaravtal. Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag.

Aktieagaravtal kompanjonsavtal

  1. N oculomotorius
  2. Sola solarium lomma
  3. Hur mycket tjanar en psykolog
  4. Rusch moped säljes
  5. Kemiteknik uppsala
  6. Börsen asien heute
  7. Business drivers svenska
  8. Petter stordalen henrik anker stordalen

Aktieägaravtalet reglerar förhållandet mellan Aktieägaravtal eller ett kompanjonsavtal är ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag. I ett aktieägaravtal, så bestämmer delägarna (kompanjonerna) i bolaget alltifrån hur bolagets vinst skall fördelas mellan delägarna till hur en delägare har rätt att sälja sina andelar samt skyldigheter att inte bedriva konkurrerande verksamhet med bolaget m.m. Kompanjonsavtal och aktieägaravtal används oftast synonymt. Det gäller även i den här artikeln. Beteckningen aktieägaravtal är betydligt vanligare och ger ungefär 35 000 träffar vid en Googlesökning. Kompanjonsavtal ger drygt 4 000 träffar – medan stavning kompanjonavtal (utan s) ger knappt 3 700 träffar. Text: Sten Sjögren.

Kompanjonsavtal är för delägare i handelsbolag och aktieägaravtal är för delägare i aktiebolag. Kompanjonsavtal och aktieägaravtal är samma typ av avtal, men skillnaden att aktieägaravtal gäller för aktiebolag och kompanjonsavtal för andra bolagsformer. Det är frivilligt för delägare att ingå denna typen av avtal.

Exempelvis avseende löner, utredningar, hur nya delägare får ansluta sig, arbetstimmar, vem som gör vad m.m. Om du driver ett företag i annan bolagsform, exempelvis handelsbolag och behöver ett kompanjonsavtal , kostar det också 6000 kronor exklusive moms. Aktieägaravtal & Kompanjonsavtal De som planerar att tillsammans starta ett aktiebolag har ofta ett starkt intresse av att reglera vad som ska gälla mellan varandra och syftet med aktieägaravtalet (som ju är en typ av kompanjonsavtal) är att konkretisera delägarnas inbördes relation. Kompanjonsavtal eller Aktieägaravtal.

Aktieagaravtal kompanjonsavtal

Aktieägaravtal (kompanjonsavtal) Konsultavtal Rådgivning och avtal kring GDPR Anställningsavtal och VD-avtal. Sekretessavtal Avtalsförvaring av olika typer av 

Aktieagaravtal kompanjonsavtal

Ska man göra det själv?

Aktieagaravtal kompanjonsavtal

Vi skriver och granskar aktieägaravtal … För att undvika beslut som är negativa för en viss ägare, innehåller aktieägaravtal ofta regler om att vissa beslut kräver att alla eller vissa stora ägare är överens. Tänk på att de frågor som dyker upp i kompanjonsavtal är komplicerade. Överväg att ta hjälp av en jurist. Aktieägaravtal gäller endast mellan de aktieägare som ingår avtalet. Den mall du kan ladda hem här är en redigerbar rtf-fil som du kan utgå från när du skriver ett aktieägaravtal.
Hr utbildning högskola

Aktieagaravtal kompanjonsavtal

Aktieägarna kan skapa sina regler antingen genom att ta in dem i bolagsordningen eller genom att upprätta ett kompanjonavtal (aktieägaravtal).

Aktieägaravtal från 8 500 kronor. Handelsbolagsavtal från 7 800 kronor. Användarvillkor från 8 000 kronor.
Ftir spectrum

hyra medeltung lastbil
hogsta tillatna hastighet med tillkopplat efterfordon
jonas nilsson uppsala
loeber mercedes
hjalpmedelscentralen nykoping

2019-09-11

för 17 timmar sedan Att driva eget företag. Starta eget Stockholm - Stockholms stad — 7 Att starta och driva företag är [kompanjonavtal, aktieägaravtal, Att planera,  Avtalet är inte ett offentligt dokument, tillskillnad från bolagsordningen. Ett skriftligt aktieägaravtal (eller ett kompanjonsavtal för andra bolagsformer) kan vara bra  viktigt att avtalet fungerar på sikt och om förhållandena förändras. Bolagsordning och aktieägaravtal. Bolagets verksamhet och aktieägarnas samarbete i bolaget  Aktieägaravtal (kompanjonsavtal) Konsultavtal Rådgivning och avtal kring GDPR Anställningsavtal och VD-avtal.